Gast des ilb 2002.

Bibliographie

Taikos balandis
Alma Littera
Vilnius, 1995

Parastø godø kvartetas
Tyto Alba
Vilnius, 1997

Septynì savìþudybês bûdai
Tyto Alba
Vilnius, 1999

Vilniaus pokeris
Tyto Alba
Vilnius, 2000

Friedenstaube. Sieben Wilnaer Geschichten
Athena
Oberhausen, 2001
Übersetzung: Klaus Berthel

Übersetzer: Klaus Berthel

 

† Ricardas Gavelis [ Litauen ]

© internationales literaturfestival berlin